Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Akademija za management in projektno vodenje


Kunaverjeva 9

O podjetju:

Ukvarjamo se s široko paleto dejavnosti, ki pomagajo podjetjem in organizacijam čim bolje izkoristiti priložnosti, ki jih nudi Evropska unija. Med te dejavnosti sodijo poleg svetovanja na področju pridobivanja nepovratnih in drugih sredstev iz evropskih skladov in prijavljanja na razpise - še:davčno svetovanje,svetovanje o delovnih razmerjih,svetovanje s področja poslovanja,pravno svetovanje,posredovanje nepremičnin,mediacija.Prav tako organiziramo kongrese in konference.

Področja izobraževanj:

Organiziramo kongrese in konference in izvajamo številna izobraževanja, s sledečih področij: Evropska unija,ravnanje z ljudmi pri delu,marketing in prodaja,finance in računovodstvo,davčni sistem,management in vodenje, praktična usposabljanja,organizacija in kakovost,nepovratna sredstva terpravo in zakonodaja.
Naš cilj je, da strankam in udeležencem izobraževanj prinesemo konkretne korist inhitro uporabna znanja za optimalnejše poslovanje in razširitev možnosti rasti organizacij.

Reference:

Gospodarski in javni sektor - Univerza v Mariboru (Rektorat, Fakulteta za elek., računal. in informatiko, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za kmetijstvo, Visoka zdravstvena šola, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Fakulteta za organizacijske vede, Univerzitetna knjižnica), Univerza v Ljubljani (Visoka šola za zdravstvo, Visoka šola za socialno delo, Filozofska fakulteta, Medicinska fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za strojništvo, Fakulteta za elektrotehniko, Visoka upravna šola in dr.

Komentarji