Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Davčni obračun za normirance

Data d.o.o.


Data d.o.o.
85,40 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
Data d.o.o., Dunajska cesta 136, 1000 Ljubljana
14.12.2017
2 uri
Splošno izobraževanje

Informacije o programu

Ob koncu poslovnega leta imajo obveznosti tudi samostojni podjetniki in podjetja, ki poslujejo kot t. i. normiranci, torej na podlagi normiranih odhodkov. Oddati morajo davčni obračun in določiti zavarovalno osnovo za prihodnje poslovno leto. Mnogi vodite svoje knjigovodstvo sami, a ste v dvomih, kako pripraviti davčni obračun. Davčni obračun oziroma obračun dohodnine od dohodka iz dejavnosti se pripravi na podlagi evidence izdanih računov, nato pa se na podlagi teh podatkov  ugotovi zavarovalno osnovo.

Da bi vam pomagali rešiti dileme, smo pripravili delavnico na temo priprave letnih poročil – davčnega obračuna in določitev zavarovalne osnove za prihodnje leto.

Delavnica zajema sestavo, obračun in izdelavo davčnega obračuna za Finančno upravo RS, ki ga morate najkasneje do 31. marca za minulo leto oddati vsi samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljate dejavnost in vodite poslovne knjige na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

Delavnica zajema teoretični in praktični del:

1. Teoretični del delavnice

Udeležence bomo seznanili z naslednjimi teoretičnimi podlagami:
 • Slovenski računovodski standardi,
 • Zakon o dohodnini (ZDoh-2),
 • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2),
 • Pravilnik o določitvi višine osnove za obračun prispevkov zasebnikov.
Udeleženci bodo spoznali naslednje pomembne pojme:
 • aktiva in pasiva,
 • stroški in odhodki,
 • prihodki,
 • prilivi in odlivi,
 • davčno priznani prihodki in odhodki,
 • davčno nepriznani prihodki in odhodki,
 • davčno priznane amortizacijske stopnje,
 • davčne olajšave,
 • izguba ali dobiček,
 • davčna osnova,
 • davčna obveznost,
 • akontacija davka/dohodnine.
2. Praktični del delavnice

V praktičnem delu delavnice bomo udeležencem podrobno predstavili, kako se izdela davčni obračun za Finančno upravo RS in vam pokazali, kako si za tekoče poslovno leto določite zavarovalno osnovo.

Posebej bomo izpostavili:
 • zaključek poslovnih knjig,
 • amortizacija osnovnih sredstev,
 • priprava in oddaja davčnega obračuna,
 • določitev  zavarovalne osnove,
 • izpolnjevanje obrazca.
Komu je seminar namenjen?
 • Podjetnikom, ki poslujejo na podlagi normiranih odhodkov, t. i. normirancem,
 • podjetnikom začetnikom, ki se s podjetništvom srečujejo prvič,
 • drugim interesentom.

Komentarji