Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Kako izplačati dobiček lastnikom podjetja d.o.o.

MONÓTRO, Razvojni center strokovnih izobraževanj, d.o.o.


MONÓTRO, Razvojni center strokovnih izobraževanj, d.o.o.
236,40 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
M hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana
25.10.2017
5 ur
Splošno izobraževanje

Informacije o programu

ZAKAJ BI SE NAM PRIDRUŽILI

- Dobiček lastnikov d.o.o., fizičnih oseb, bo po novem ob izplačilu vedno obdavčen v višini 25%.,- Razpoložljiva sredstva oblikovanega dobička pa je možno izplačati tudi na druge načine, kjer je lahko višina obdavčitve bistveno nižja od navedene stopnje davka.;
- Jih poznate?;
- Kako izračunati višino kapitalskega dobička lastnikov fizičnih oseb ob odsvojitvi deleža podjetja?;

ZA KOGA

Seminar je namenjen:

- lastnikom d.o.o.,
- računovodskim delavcem
.

PROGRAM

- Izplačilo dobička lastnikom - sklepi družbenikov, obrazci in obdavčitev
- Drugi možni načini izplačila dobička - odsvojitev, prodaja poslovnega deleža, praktični primer pogodbe in izračuni dajatev iz naslova kapitalskega dobička
- Kako prenesti
- prodati nepremičnine iz d.o.o. lastnikom podjetja, načini poplačila kupnine iz dobička, izračuni dajatev
- Poračuni obveznosti lastnikov
do lastnega podjetja d.o.o. - kako jih izpeljemo na drug, cenejši način
- Prodaja dela podjetja
ali celotnega podjetja v lasti fizičnih oseb-občanov, kakšne so dajatve
- Likvidacija podjetja
d.o.o. po skrajšanem postopku, načini izplačila dobička, izračuni dajatev iz naslova kapitalskega dobička
- Razprava
in odgovori na vprašanja udeležencev

GRADIVO

Prejeli boste:

- strokovno gradivo v obliki skripte,
- CD-rom
.

PREDAVATELJICA

Priznana strokovnjakinja, ga. Milica Gostiša prihaja iz družbe za davčno svetovanje, finance in računovodstvo. Je avtorica večih strokovnih priročnikov o vodenju poslovnih knjig za zasebnike, številnih strokovnih člankov, ki so bili objavljeni v strokovnih revijah npr. Obrtnik, zbornikih Društva Ekonomistov, kot tudi v Financah in drugem dnevnem časopisju. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami dnevno svetuje podjetnikom pri reševanju njihovih problemov v praksi, predvsem pa na zelo obiskanih seminarjih in delavnicah pojasnjuje pravila v zvezi z vodenjem poslovnih knjig in izvajanjem davčne zakonodaje v praksi. 

Komentarji