Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Kako mi gre?

Video Center d.o.o.


Video Center d.o.o.
1.182,00 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
cela Slovenija
Po dogovoru
Izobraževanje za podjetja

Informacije o programu

PROGRAM JE NAMENJEN
 • vodilnim in vodstvenim delavcem
 • kadrovskim delavcem
 • vsem delavcem, zaposlnim na področju razvoja kadrov

KORISTI PROGRAMA
Z uspešnim izvajanjem ocenjevalnih razgovorov boste močno prispevali k:
 • boljši motivaciji sodelavcev
 • večji pripadnosti delavcev svojemu timu in podjetju
 • boljši medsebojni komunikaciji in sporazumevanju
 • večji produktivnosti posameznih sodelavcev in tima v celoti
 • boljšemu načrtovanju in izvajanju razvoja kadrov

KLJUČNA SPOROČILA
 • preučite pretekle dosežke in dogovore
 • usmerite se na dejstva in se pogovorite o težavah
 • ugotovite kako se problemi odražajo pri delovni uspešnosti
 • dogovorite se za akcijski načrt in spremljajte napredek
 • sestavite poročilo o intervjuju

Komentarji