Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Poslujem v tujini - kaj pa dovoljenja, prispevki in davki?

MONÓTRO, Razvojni center strokovnih izobraževanj, d.o.o.


MONÓTRO, Razvojni center strokovnih izobraževanj, d.o.o.
204,96 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
M Hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana
24.10.2017
6 ur
Splošno izobraževanje

Informacije o programu

ZAKAJ

Družbe in ljudje postajamo vse bolj mobilni. Slovenska podjetja vedno pogosteje opravljajo delo/ izvajajo storitve v tujini, prav tako pa se zvišuje število projektov tujcev pri nas. 

Na seminarju vam bomopredstavili pravila, na katerane smemo pozabiti, kadarodhajamo izvajati projekte vtujino in pravila, ki so pomembna, če tujci prihajajo nadelo v Slovenijo, pri čemer bomo poskušali pravila prikazati napraktičnih primerih ter zvidika delovno pravne insocialne zakonodaje kot tudi z vidika celotne davčne zakonodaje (dohodnine, davka od dohodkov pravnih oseb inDDV). 

Pokazali vam bomo kdaj za vas postanejo pomembna tudipravila drugih držav in kako morate to upoštevati prikalkulaciji celotnega projekta. 

PROGRAM

1. Čezmejno izvajam projektne storitve / opravljam projektno delo – predvideno trajanje projekta en mesec
 • delovno pravna ureditev pogodb z delavci, ki odidejo v tujino,
 • pridobitev potrebnih obrazcev v Sloveniji,
 • dohodninski vidik – kdaj službena pot in kdaj ne, kako je s povračili, kako obračunam plačo,
 • ali (če) in kdaj imam stalno poslovno enoto v tujini za namene davkov – DDPO vidik,
 • DDV zaračunavanje projekta v tujini.
2. Čezmejno izvajam projektne storitve / opravljam projektno delo – predvideno trajanje projekta - več kot 6 mesecev
 • delovno pravni vidik, obveznost pridobitve obrazcev v Sloveniji,
 • vidik dohodnine – davki v tujini, povračila stroškov, bonitete, obračun plače,
 • na kaj je potrebno paziti, če se delo delno opravlja / storitev delno izvaja v Sloveniji / delno v tujini,
 • ali (če) in kdaj imam stalno poslovno enoto v tujini za namene davkov,
 • DDV zaračunavanje projekta v tujini.
3. V tujini zaposlim ljudi za izvedbo projekta
 • delovno pravni vidik, vidik socialne zakonodaje indohodninski vidik.
4. V tujini najamem podizvajalca za izvedbo projekta
 • DDV in DDPO vidik.
5. Matična družba pošlje svojega zaposlenega v Slovenijo
 • na mesto direktorja
  • dohodninski in delovno pravni vidik,
  • DDV in DDPO vidik;
 • na mesto vodje projekta
  • dohodninski in delovno pravni vidik,
  • DDV in DDPO vidik.

ZA KOGA

Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu srečujejo s poslovanjem s tujino, predvsem pa:
 • kadrovikom,
 • računovodjem in
 • zaposlenim v financah.
PREDAVATELJICI

Irena Kamenščak, davčna in pravna svetovalka. 
Mag. Tanja Urbanija, davčna svetovalka. 

Komentarji