Največji slovenski spletni izobraževalni portal
Strinjam se Želim izvedeti več Zavrnem

Ravnanje z odpadki v podjetju

MONÓTRO, Razvojni center strokovnih izobraževanj, d.o.o.


MONÓTRO, Razvojni center strokovnih izobraževanj, d.o.o.
204,96 €
Cena vsebuje DDV
Prikaži brez DDV
M hotel, Derčeva ulica 4, Ljubljana
07.12.2017
5 ur
Splošno izobraževanje

Informacije o programu

ZAKAJ

Področje ravnanja z odpadki je zelo obsežno in v zadnjem času je bilo sprejetih zelo veliko zakonodajnih sprememb s tega področja.

Vabimo vas, da se udeležite izobraževanja, kjer boste pridobili natančne informacije o pravilnem ravnanju z odpadki.

Poznavanje zakonodaje s področja ravnanja z odpadki je za zaposlene, ki so odgovorni za to področje nujno, saj se lahko v nasprotnem znajdejo kot odgovorne osebe za kršitve.

CILJ

Cilj seminarja je na zgoščen in razumljiv način predstaviti:
 • zakonodajne okvirje vezane na ravnanje z odpadki,
 • obveznosti in dolžnosti glede ravnanja z odpadki,
 • Predstaviti načine vodenja evidenc o odpadkih,
 • pridobitev praktičnega znanja, kako urediti ločeno zbiranje odpadkov,
 • možnost zmanjšanja stroškov,
 • pregled inšpekcijskega vprašalnika.
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA

 • Zakon o varstvu okolja

 • Uredba o odpadkih
  • definicija odpadkov
  • klasificiranje odpadkov
  • nevarni odpadki
  • evidenčni listi
  • načrt gospodarjenja z odpadki

 • Ločevanje odpadkov v praksi

 • Priprava na inšpekcijski nadzor

ZA KOGA

Seminar je namenjen tistim, ki so v podjetjih odgovorni za:
 • ravnanje z odpadki ter
 • vodenje evidenc o odpadkih.
PREDAVATELJICA

Janja Koblar je zaposlena v družbi Interseroch, kjer je odgovorna za okoljsko zakonodajo na področju ravnanja z odpadki.

Komentarji